บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไป RSU 156 Crypto Study (คริปโท ฯ ศึกษา)

เศรษฐศาสตร์

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไป RSU 156 Crypto Study (คริปโท ฯ ศึกษา)

เศรษฐศาสตร์

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไป RSU 156 Crypto Study (คริปโท ฯ ศึกษา) พร้อมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างแท้จริง

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ต่อยอดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัดหรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาหลักสูตรการศึกษา RSU 156 Crypto Study (คริปโท ฯ ศึกษา) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดใหม่เพื่อบรรจุเป็นหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจ

หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อาทิ ประวัติความเป็นมาของสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี, การจำแนกประเภทของคริปโทเคอร์เรนซี, การเงินรูปแบบใหม่ไร้ศูนย์กลางหรือ Decentralized Finance (DeFi), สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token หรือ NFT