Hester Peirce กรรมาธิการ ก.ล.ต. เอ่ย “อย่าปฏิเสธคริปโตเคอเรนซี”

Hester Peirce กรรมาธิการ ก.ล.ต. เอ่ย “อย่าปฏิเสธคริปโตเคอเรนซี”

การเงิน

ในการกล่าวสุนทรพจน์ ณ Duke Conference Hester Peirce กรรมาธิการ ก.ล.ต. แห่งสหรัฐอเมริกาให้คำแนะนำว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อคริปโตเคอเรนซี อย่างไรก็ตาม เธอเชื่อว่าอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีจะต้องมีการควบคุมตนเองได้ในระดับหนึ่ง Hester Peirce กรรมาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) กลายเป็นพาดหัวข่าวในเชิงบวกอีกครั้งสำหรับโลกคริปโตเคอเรนซี เมื่อเธอ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “Crypto Mom” ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Duke University Peirce กล่าวว่าเหตุการณ์ในปีที่แล้วเป็นบทเรียนสําคัญในอนาคต เธอชี้แจงว่าจุดยืนนี้เป็นของเธอเอง และไม่ได้เป็นจุดยืนของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน ก.ล.ต. รวมถึงของหน่วยงานเธอเช่นกัน

ประเด็นสําคัญที่เธอเน้นย้ำคือความจริงที่ว่า “ผู้ที่สร้างเทคโนโลยีนี้เป็นคนกำหนดคุณค่าของมัน ไม่ใช่หน่วยงานกํากับดูแลอย่างฉัน ซึ่งขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเป็นเพียงคนนอกที่มองเข้ามา ด้วยเหตุนี้ เธอจึงเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม่ควรรอให้หน่วยงานกํากับดูแลแก้ไขปัญหา เธอกล่าวว่าโซลูชันที่ออกแบบโดยเอกชนและดําเนินการโดยสมัครใจสามารถทํางานได้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

เธอยังเน้นว่าประเด็นของคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่ใช่การทํากําไรจากการซื้อขาย แต่เพื่อแก้ปัญหาความไว้วางใจผ่านเทคโนโลยี กล่าวอีกนัยหนึ่ง เธอแนะนําให้มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานที่คุ้มค่าและความสามารถ

ในตอนท้ายของสุนทรพจน์ของเธอ เธอกล่าวว่า “แทนที่จะคอยปฏิเสธคริปโตเคอเรนซี เราควรจําไว้ว่าบางครั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้เวลานานในการสร้างความมั่นคง” เธอแนะนําให้หน่วยงานกำกับดูแลลองอนุญาตให้ทดลองกับเทคโนโลยีแทน และไม่ควรให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเข้ามาขวางทางการพัฒนานวัตกรรม

Hester Peirce ไม่คิดว่าการทดสอบ Howey สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย
Peirce เน้นย้ำในสุนทรพจน์หลายครั้งเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับคริปโตเคอเรนซีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เธอมีความชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของเธอในการรักษาบริษัทคริปโต โดยกล่าวว่าเธอไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทเหล่านั้นมีเลเวอเรจมากเกินไป อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่าตลาดคริปโตมีการเติบโตเพิ่มขึ้นบ้างในปี 2021