ธุรกิจใหม่-ๆ

ขนส่งทางรางบูม ไทยเรลฯ เผยทางเลือกใหม่ช่วยเจ้าของสินค้าลดต้นทุน

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ชี้เทรนด์ “Hub and Spok” ขนส่งทางรางมาแรง “ไทยเรล โลจิสติกส์” ชี้ช่วยลดต้นทุนหลักเจ้าของสินค้า

หลังวิกฤติพลังงานอ่วม ผู้ประกอบการหันหาทางเลือกเสริมขนทางรถไฟจากที่ขนด้วยรถบรรทุกอย่างเดียว ระบุลดต้นทุนขนส่งกว่า 50% ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก สินค้าส่วนใหญ่ที่ทำการขนส่งจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค

ปัจจุบันการให้บริการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกประสบกับปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และการปรับราคาค่าขนส่งมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงทั้งนี้ ทิศทางการขนส่งสินค้าไทยจะเป็นในลักษณะ “Hub and Spok” หรือรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องที่ใช้ขนส่งทางรางเป็นแกนหลัก

ธุรกิจ-ออนไลน์

“ผู้ประกอบขนส่งต้องมีการปรับตัวและหาทางที่จะลดต้นทุนการขนส่งให้ต่ำลง ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือ การขนส่งสินค้าในลักษณะ Hub and Spoke ซึ่งจะเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) กล่าวคือการขนส่งสินค้าทางรางเป็นแกนหลัก”โดยการขนส่งสินค้าทางราง ซึ่งต้นทุนการขนส่งถูกกว่าทางถนนประมาณ 2 เท่า  กำลังทวีความสำคัญมากขึ้น โดยจะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางการขนส่งที่มากกว่า 300 กิโลเมตร ขณะที่การขนส่งด้วยรถบรรทุกจะทำหน้าที่เป็น Feeder เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังจุดปลายทางต่างๆ ต่อไป

ล่าสุด ได้มีการเปิดตัว บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าทางราง โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเรลฯ จะได้มีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจการขนส่งสินค้า ในลักษณะการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างการขนส่งสินค้าทางรถไฟและรถบรรทุกในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้ต่ำลง เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจของประเทศไทยสามารถ ที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในเวทีการค้าโลกต่อไป